RAJAN A.U.H. - Blog

ABC posadzek betonowych: zastosowanie, gruntowanie i impregnacja

  Wpis dodano: 2016-04-07

Impregnacja posadzki

drewnianej bądź wykonanej z tworzywa sztucznego nie wydaje się nam już tak wielkim problemem – na rynku dostępnych jest wiele preparatów ku temu służących, nierzadko stosowane są także rozwiązania typu woskowanie bądź polimeryzacja. Jak jednak poradzić sobie z podłogą betonową, którą – ze względu na jej trwałość i odporność – równie często kładziemy, zwłaszcza w przestrzeniach silnie podatnych  na zniszczenia.


Po pierwsze należałoby się zastanowić w jakich celach i miejscach najlepiej sprawdzi się właśnie posadzka betonowa. Oprócz przestrzeni typowo przemysłowych, w których to na szeroką skalę wykorzystywany jest ten typ nawierzchni, istnieje wiele miejsc w obrębie naszego domostwa, gdzie równie dobrze się on sprawdzi. Są to przede wszystkim przestrzenie w których wykonujemy różnego rodzaju prace bądź służące przechowywaniu sprzętu cięższego, jak np. garaż, kotłownia czy piwnica. Posadzka betonowa idealnie nada się również w miejscach okołodomowych, typu ganek czy wiatrołap. 

 

Doczyszczanie i gruntowanie posadzki kluczem do idealnej nawierzchni

 

Zanim jednak przystąpimy do wszelkich prac związanych z konserwacją betonu i późniejszą jego impregnacją, należy zadbać o odpowiednie doczyszczenie nawierzchni i jej zagruntowanie. Pamiętajmy, aby przed gruntowaniem usunąć wszelkie pozostałości po budowie bądź remoncie – luźne elementy typu fragmenty taśmy czy pozostałości po zrywanym wcześniej parkiecie, a także resztki kleju bądź lepiku. Kolejno trzeba postarać się o należyte gruntowanie – tu najlepiej sprawdzą się głęboko penetrujące emulsje gruntujące – zarówno do podłoża betonowego, jak i gipsowego czy ceglanego. Dzięki ich zastosowaniu, będziemy mieć pewność, że żadne płyny nie będą wsiąkać w posadkę a beton będzie w dalszym ciągu "oddychać".

 Impregnacja betonuNa      Na zdjęciu zachowanie wody na zaimpregnowanej oraz niezabezpieczonej powierzchni betonowej

 

Impregnacja betonu – po co i dlaczego?

 

Działania w przestrzeniach wymagających zastosowania posadzki betonowej, często wiążą się nie tylko z nasiloną podatnością na zniszczenia (np. tarcie powodowane przez sprzęty trzymane w magazynie, żrące właściwości niektórych detergentów używanych w pralni), ale i na zabrudzenia związane z wyciekami substancji typu paliwo, olej, czy smar oraz wszelkimi zanieczyszczeniami spowodowanymi np. nanoszeniem ziemi, gliny czy piasku. Niezabezpieczona posadzka nie tylko będzie zatem ulegać znacznej dewastacji, ale i – ze względu na swój „chłonny” charakter – istotnym zabrudzeniom, bowiem beton, jak żadna inna struktura, podatny jest na absorpcję wszelkiego rodzaju substancji, pyłu i brudu. Należy zatem przywiązać znaczną uwagę do tego, by zaraz po wylaniu betonu, zabezpieczyć go specjalnymi preparatami. Najbardziej przydatne staną się tu specjalne impregnaty, które nałożone pod postacią cienkiej warstwy na betonową nawierzchnię, chronią ją przed utratą wody, tak bardzo istotnej w procesie wiązania tego typu podłoża. Wodorozcieńczalne, rozpuszczalnikowe, hydrofobizujące bądź litowe (krzemianowe lub polimerowe) preparaty nie tylko spełnią funkcję ochronną czyniąc naszą posadzkę trwałą i odporną, ale i pielęgnacyjną, dzięki czemu będzie wyglądała estetyczniej i na dłużej zachowa swoje właściwości.

TEMP